watermark logo

Up next

KAAMITHAM

148 Views· 12 Dec 2021
BoolokamTV
BoolokamTV
218 Subscribers
218
In Romance

പ്രണയം... ഭൂമിയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന് കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന മായാജാലം. കാലവും രൂപവും മാറിയെങ്കിലും പ്രണയം അന്നും ഇന്നും ഒന്ന് തന്നെ. പുഴ പോലെ താളത്തിൽ ഒഴുകുന്ന മനോഹരമായ ഒന്ന്... പ്രണയം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സമർപ്പിക്കുന്നു

Show more

 0 Comments sort   Sort By


Up next